Creating Cake script for building and deploying Xamarin app: Part 2 building Xamarin app

In this post, I'll present how to use Cake to build Xamarin app for different environments. You will learn how to update platform specific files (AndroidManifest.xml and Info.plist) and create platform specific packages (APK and IPA).

Creating Cake script for building and deploying Xamarin app: Part 1 running unit tests

Cake allows to write C# scripts for compiling code, running unit tests, copying files/folders, etc. There is built-in support for many tools and many more via addins. In these post series I will show how to create Cake script that can: run unit tests, build Xamarin app, deploy app to App Center, deploy app to Google Play Internal, deploy app to Test Flight, run UI tests. The script can be used in every Xamarin app. I will also show how to create Azure Pipeline that use Cake script.

Introducing calendar control for Xamarin.Forms

I've created recently customizable calendar control for Xamarin.Forms.

Creating animated Floating Action Button for Xamarin.Forms

Animated Floating Action Button for Xamarin.Forms? It's easy! In this post, I will show how we can use pure Xamarin.Forms for creating Floating Action Button that will animate when page appears. Let's start!

Displaying three button alert in Xamarin.Forms

Xamarin.Forms DisplayAlert method allows only to set two buttons for platform specific alert. Displaying three buttons is easy with platform specific code.

Windows vs macOS for Xamarin developer

If you are a Xamarin developer (or would like to become on), probably you were wondering, which OS is the best choice. Each option has it's pros and cons and none of them is good for every situation. When making decision which option to chose, the result should be based on team size, available budget and personal preferences. In this post I will describe few available options - I hope it will help you to make the best decision :)

[PL] Przemyślenia: Co z tym rynkiem pracy IT?

Rynek IT jest idealnym przykładem typowego rynku pracy kandydata – dobrych specjalistów brakuje, a potrzeby firm, by ich zatrudniać wydają się być nieskończone. W momencie kiedy podaż kandydatów na rynku jest o wiele mniejsza niż popyt, to kandydaci (a później pracownicy) mogą praktycznie dyktować warunki współpracy. Jak żyć w tej rzeczywistości?

[PL] Najważniejszy jest początek – czyli jak odnaleźć się w nowej pracy

Podjąłeś decyzję o zmianie pracy, przeszedłeś wszystkie rozmowy, dogadałeś się z potencjalnym pracodawcą co do stawki i warunków i podpisałeś umowę. Pora otwierać szampana! Żegnasz się z obecną firmą. Możliwe, że masz jeszcze kilka dni zaległego urlopu i o to nadchodzi pierwszy dzień w nowym miejscu. Wcześniejszy entuzjazm ustępuje miejsca stresowi. Co robić? Jak żyć? Jak przejść przez pierwsze tygodnie w nowej pracy?

[PL] Przemyślenia: Nadgodziny – jak żyć?

Kto nie robił nadgodzin w IT? Jeśli nie robiłeś to wszystko jeszcze przed Tobą, a kto robił ten wie, że może być to męczące. Osobiście na przestrzeni lat robiłem wiele nadgodzin przy projektach komercyjnych w różnych okresach swojego życia. W tym poście zamieszczam swoje przemyślenia jako przestroga przed negatywnymi skutkami zbyt długiej pracy jak i również zwracam uwagę, na to że nadgodziny to skutek tego co dzieje się w projekcie.

Categories