[PL] Entity Framework i wzorzec Repository

Promuj

W tym poście przedstawię swoją implementację wzorca Repository z użyciem Entity Framework. Na początek zdefiniowałem interfejs IRepository:

public interface IRepository where T : EntityObject
{
IQueryable All();
T SingleOrDefault(Expression<Func<T, bool>> predicate);
void Add(T entity);
void Delete(T entity);
void Save();
}

Następnie kolej na implementację klasy Repository:

public class Repository : IRepository where T : EntityObject
{
#region private members

private readonly ObjectContext context;

#endregion

#region constructors

public Repository(ObjectContext context)
{
this.context = context;
}

#endregion

#region public methods

#region IRepository Members

public IQueryable All()
{
return this.context.CreateQuery(
this.context.MetadataWorkspace
.GetEntitySetName(typeof(T).Name));
}

public T SingleOrDefault(Expression<Func<T, bool>> predicate)
{
return this.All().Where(predicate).FirstOrDefault();
}

public void Add(T entity)
{
this.context.AddObject(this.context.MetadataWorkspace
.GetEntitySetName(typeof(T).Name), entity);
}

public void Delete(T entity)
{
this.context.DeleteObject(entity);
}

public void Save()
{
this.context.SaveChanges();
}

#endregion

#endregion
}

Zdefiniowałem też Extension Method dla klasy MetadataWorkspace, żeby być w stanie pobrać tzw. Entity Set Name:

public static class MetadataWorkspaceExtensions
{
public static string GetEntitySetName(this MetadataWorkspace mdw,
string entityName)
{
EntityContainer entityContainer =
mdw.GetItems(DataSpace.CSpace).First();

EntitySetBase entitySet =
entityContainer.BaseEntitySets.Where(e =>
e.ElementType.Name.Equals(entityName))
.FirstOrDefault();

return entitySet.Name;
}
}

Przykładowe użycie stworzonej klasy może wyglądać np. w ten sposób:

Hero hero = Hero.CreateHero(0, 0, 0, 0, "Test hero name", 0);

DotBeerEntities entities = new DotBeerEntities();
IRepository heroRepository = new Repository(entities);
heroRepository.Add(hero);
heroRepository.Save();

W tym tygodniu udało mi się przenieść dane z plików XML do bazy danych SQLite. W nadchodzącym tygodniu postaram się zmienić logikę DotBeer’a tak żeby używała Entity Framework.

 1. Entity Framework i wzorzec Repository « Damian Antonowicz…

  Dziękujemy za publikację – Trackback z dotnetomaniak.pl…

  Reply

 2. T SingleOrDefault(Func predicate) – ta funkcja pobierze wszystkie dane, a później za pomocą linq to object znajdzie element.

  W argumencie powinno być T SingleOrDefault(Expression<Func> predicate)

  Reply

 3. @Piotr N

  Masz rację. Przykład poprawiony. Dzięki za zwrócenie uwagi 🙂

  Reply

 4. chyba przydała by się jeszcze metoda Update(T entity) w IRepository ;), ja zawsze dodaje chociaż używam NHibernate więc tu może być inaczej.

  Reply

 5. […] DotBeer Wpisy Komentarze ← Entity Framework i wzorzec Repository […]

  Reply

 6. @Gdynia

  Akurat taka metoda nie jest potrzebna. Wystarczy pobrać jakąś encję, poddać edycji i wykonać metodę Save. Np. tak:

  IRepository heroRepository = new Repository(new DotBeerEntities());
  Hero hero = heroRepository.SingleOrDefault(h => h.Name == “Abaddon, the Lord of Avernus”);
  hero.Name = “Kelov Darkhum”;

  heroRepository.Save();

  Entity Framework rozpozna, które encje zostały zmienione i wykona odpowiednie polecenia SQL na bazie danych 🙂

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *