[PL] Entity Framework – POCO i Repository generator

Promuj

W Entity Framework 4 została dodana obsługa klas POCO. Samo pisanie takich klas oraz odpowiedniej klasy dziedziczącej po ObjectContext (klasa ta zapewnia "most" pomiędzy klasami POCO a EntityFramework) może być czasochłonne. Na ratunek przychodzi jednak POCO Entity Generator. Po jego instalacji wystarczy przejść do edytora naszego modelu, otworzyć menu kontekstowe, wybrać "Add Code Generation Item…", a następnie w nowo otwartym oknie wybrać "ADO.NET POCO Entity Generator". Po krótkiej chwili w danym projekcie pojawią się nowe pliki:

W tych plikach zostały zawarte klasy POCO, stworzone na podstawie naszego modelu. Niestety przedstawiony generator ma jedną wadę. Musi być on umieszczony razem w jednym projekcie z modelem EF. Jeśli chcielibyśmy stworzyć prawdziwe klasy POCO, należałoby by je umieścić w osobnym projekcie – warstwie encji biznesowych.

Kolejnym pomocnym generatorem jest Repository Generator. Jak nazwa wskazuje generator ten tworzy klasy repozytoriów. Po ściągnięciu generator należy dodać go do projektu poprzez wywołanie z menu kontekstowego projektu opcji Add -> Existing Item. Po dodaniu generatora, stworzone zostaną odpowiednie klasy repozytoriów:

Generator tworzony jedno repozytorium na daną klasę zawartą w modelu. Dla każdego repozytorium stworzone zostały dwa pliki. Jeden to plik zarządzany przez generator. Z kolei w drugim pliku możemy rozbudować dane repozytorium o nasze potrzeby i nie martwić się, że generator nadpisze zmiany.

Przedstawione w tym poście generatory z pewnością uprzyjemnią i przyśpieszą pracę z Entity Framework 🙂

  1. Entity Framework – POCO i Repository generator « Damian Antonowicz…

    Dziękujemy za publikację – Trackback z dotnetomaniak.pl…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *