[PL] Cinch i MEFedMVVM – aplikacja MVVM w 5 min

Promuj

Ostatnio przeglądałem kilka bibliotek wspomagających tworzenie aplikacji z użyciem wzorca MVVM. Najbardziej do gustu przypadł mi Cinch w wersji V2. Framework ten działa razem z biblioteką MEFedMVVM. Użycie obu bibliotek jest bardzo proste. Najpierw tworzymy klasę, która będzie naszym modelem widoku:

[ExportViewModel("MainViewModel")]
[PartCreationPolicy(CreationPolicy.NonShared)]
public class MainViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  private SimpleCommand<object, object> helloWorldCommand;

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  public SimpleCommand<object, object> HelloWorldCommand
  {
    get { return this.helloWorldCommand; }
  }

  public string Message
  {
    get;
    set;
  }

  public MainViewModel()
  {
    this.helloWorldCommand = new SimpleCommand<object, object>(this.ShowHelloWorld);
  }

  private void ShowHelloWorld(object param)
  {
    this.Message = "Hello world at: " + DateTime.Now.ToString();
    this.OnPropertyChanged("Message");
  }

  private void OnPropertyChanged(string propertyName)
  {
    if (this.PropertyChanged != null)
      this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
  }
}

Do klasy należy dodać atrybut ExportViewModel i przekazać do niego nazwę modelu widoku. Atrybut ten jest zdefiniowany w MEFedMVVM. Biblioteka ta korzysta z MEF, dzięki czemu możemy użyć też atrybutu PartCreationPolicy i ustalić jak nasz model widoku ma być tworzony – czy to będzie jedna dzielona instancja czy model widoku będzie tworzony za każdym razem. Następnie zostało zdefiniowane jedno polecenie przy użyciu SimpleCommand, który jest zdefiniowany w Cinch. Teraz trzeba nasz model widoku powiązać z widokiem. Kod widoku wygląda u mnie tak:

<Window x:Class="Cinch_sample.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" 
    Height="350" 
    Width="525"
    xmlns:meffed="http:\\www.codeplex.com\MEFedMVVM"
    meffed:ViewModelLocator.ViewModel="MainViewModel">
  <Grid>
    <StackPanel>
      <TextBlock Text="{Binding Message}" />
      <Button Command="{Binding HelloWorldCommand}" Content="Show message" />
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

Uwagę trzeba tutaj zwrócić na attached property ViewModelLocator.ViewModel. Podajemy w nim nawę modelu widoku, którego chcemy użyć.

I to już wszystko. Aplikacja jest już skonfigurowana i możemy korzystać z dobrodziejstw MVVM. Tutaj znajduje się omawiana w tym poście aplikacja.

 1. Cinch i MEFedMVVM – aplikacja MVVM w 5 min « Damian Antonowicz…

  Dziękujemy za publikację – Trackback z dotnetomaniak.pl…

  Reply

 2. […] w tym poście kod został stworzony na podstawie projektu z wcześniejszego wpisu. Tutaj znajduje się jego rozbudowana wersja, stworzona na potrzeby tego […]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *